70AB7B5A-88A6-461F-965B-9BA6E051D3D0_1_201_a.heic
313E610C-8DA7-4516-8734-C8B735437C41_1_201_a.heic

a kwadraat : bemiddeling en coaching

We komen als persoon gedurende onze levensloop onvermijdelijk in aanraking met situaties waarin we strijd en conflict ervaren met anderen én met onszelf.

Dit conflict kan ontstaan door pijn en rouw wanneer iets ophoudt te bestaan (een relatie, een carrière)  of door twijfel en onzekerheid wanneer we net in iets nieuws terechtkomen  (een nieuw samengesteld gezin bijvoorbeeld, of een nieuwe job,...) We ervaren in deze situaties vooral stress, weerstand, twijfel en al te vaak het gevoel van vast te zitten: hoe moet het nu verder ?

Een kant-en-klare oplossing voor een conflict is er zelden, en het vraagt moed én inzet om uit een impasse te geraken. Vaak kan het escaleren van het conflict worden herleid naar eerdere patronen, maar zitten we te vast in het hier en nu om dat te zien, laat staan er iets aan te doen.

Een derde partij kan hier verheldering bieden en dankzij een objectieve, klare kijk op de situatie de partijen weg van het conflict, terug naar verbinding en overeenkomst helpen sturen.

Het doel is steeds om de personen binnen het conflict inzichten te bieden, gehoor en erkenning te geven maar vooral aan te zetten tot concrete stappen - want de sleutel tot verandering heb je vooral zelf in de hand.

Als erkend bemiddelaar en getraind coach kan ik verschillende diensten aanbieden, gebaseerd op jouw noden, jullie situatie en vraagstelling. Hieronder kun je per dienst meer informatie vinden, en steeds vrijblijvend een afspraak maken...

bemiddeling

Bij bemiddeling gaat het om twee partijen die in een ogenschijnlijk onverzoenlijk conflict verzeild raakten en door de hoog oplopende emoties niet langer samen tot een uitkomst kunnen komen.

Op dat moment kan ik als erkend familiaal bemiddelaar optreden als een derde partij, die buiten het conflict staat en verbindend gaat werken, zodat jullie samen terug tot communiceren kunnen komen, en zo tot een overeenkomst.

In tegenstelling tot het treffen van een regeling binnen de gerechtelijke context, wordt de overeenkomst die uit bemiddeling voort komt opgesteld door de partijen zelf, en dus niet opgelegd door een rechter...

Hierdoor heeft het naleven ervan een betere slaagkans: jullie als partijen kwamen samen tot de besluiten opgenomen in de bemiddelingsovereenkomst.

Zie hieronder voor de bemiddelingsopties die ik jullie kan bieden, aarzel niet om meer informatie te vragen, of maak hier een vrijblijvende afspraak.

In the middle of difficulty lies opportunity...

Einstein

echtscheiding onderlinge toestemming

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan, maar zie je het bos door de bomen van de rechtsgang niet meer ?

Als bemiddelaar in familiale zaken begeleid ik jullie doorheen het proces van de EOT, gaande van de vereffening en verdeling tot de omgangsregeling voor de kinderen.

Op deze manier komen jullie als partijen zelf tot een overeenkomst op alle punten, en kan de echtscheiding buiten de deuren van de rechtszaal blijven.

ouderschapsovereenkomst

Is er reeds een echtscheiding uitgesproken, en is de vereffening en verdeling reeds geschied, maar kunnen jullie bijstand en advies gebruiken omtrent de ouderschapsovereenkomst?

Werd er jaren terug reeds een dergelijke overeenkomst opgesteld, maar wensen jullie die te herzien?

 

Ook hierin kan ik als familiaal bemiddelaar optreden, en jullie begeleiden tot een (aanpassing van het) akkoord aangaande alimentatie, verblijfsregeling, kostenverdeling...

proefscheiding

Heerst er nog twijfel over een definitieve beslissing tot uiteengaan ? Wensen jullie als partners even een time-out, maar met de nodige praktische regelingen ?

In dit geval kan het opstellen van een proefscheiding een optie bieden...

Deze overeenkomst omvat o.a. de domicilie, gezinsfinanciën en verblijfsregeling voor de kinderen tijdens de tijdelijke scheiding van tafel en bed. Op die manier kunnen discussies en praktische zorgen worden vermeden en kan de proefscheiding de rust geven die nodig is binnen de relatie.

Hebben jullie nog vragen over bemiddeling of zoekt u nog wat meer informatie, klik gerust even door naar één van deze sites, of contacteer mij voor een informatieve en vrijblijvende afspraak.

logo2.png
logo-nl%402x_edited.png
logo.png
UwBemiddelaars-logo_edited.png
 
 

coaching

Soms komen we op een punt in ons leven, waar we instinctief aanvoelen dat er iets "moet veranderen", maar op eigen houtje niet toe lijken te komen aan het wat, hoe en wanneer daarvan.

Ik gebruik bewust het woord "instinctief", want het is zo dat we eigenlijk vaak zeer goed aanvoelen dat er iets schort, alleen laten we ons snel overtuigen van het tegendeel, en negeren we dat buikgevoel - met alle gevolgen van dien.  

Als coach help ik je een klare bril op te zetten, zodat jij helder kunt zien wat het is dat je wil veranderen, wat je precies wil bereiken én waarom - en samen bekijken we hoe dat te realiseren. Ik stel misschien de vragen, maar jij hebt de antwoorden, en het succes van jouw persoonlijk traject ligt dan ook volledig in jouw eigen handen.

Ik bied een veilige omgeving, waar je je gedachten en gevoelens vrij kan en mag uiten, en de inzichten om die nood aan verandering om te zetten in een nieuwe realiteit.

Meer over welke types coaching a kwadraat aanbiedt, vind je hieronder. 

Contacteer me vrijblijvend, of boek hier meteen een kennismakingsgesprek.

A coach is someone who tells you what you don't want to hear

who has you see what you don't want to see

so you can be who you have always known you could be

Tom Landry

plusouderschap

Vol goeie moed, met de beste bedoelingen en vanuit de overtuiging dat jullie dit kunnen, stap je in die nieuwe relatie, in dat nieuwe gezin. Je houdt van je partner, en dus hou je ook van zijn of haar kinderen, toch ?

Ja, en toch...
 
Niemand kon je voorbereiden op de uitdagingen, de teleurstellingen en het hartzeer dat een nieuw samengesteld gezin met zich meebrengt. Je kan als plusouder zeer snel worden geconfronteerd met die harde realiteit: dat een nieuw samengesteld gezin niet werkt als een kerngezin. Je doet zo hard je best, maar al te vaak loop je vast op een muur van verzet, onbegrip en vooroordelen.

En wat nu ?

Als plusoudercoach bied ik je een ander denkkader, weg van dat oude ideaal, met inzichten over de unieke dynamieken van jouw nieuwe situatie: het nieuw samengestelde gezin. We onderzoeken samen waar je op vastloopt en dankzij concrete handvaten werk jij aan het toepassen van die nieuwe inzichten in jouw dagelijkse leven - daar waar het uiteindelijk zal moeten tellen. 


Wil je nog wat meer informatie, of heb je nog andere vragen over plusouderschap dan verwijs ik je graag door naar de website www.plusouderconsulenten.be.

POC-PlusouderConsulenten-logo2.png

 
relaties en gezinnen

Relaties tussen mensen zijn complex. En dat is een understatement, want elke relatie is tevens uniek.

Binnenin die unieke complexiteit van jullie relatie leven bovendien ook de invloeden en veronderstellingen die ons worden doorgegeven via onze opvoeding, ons verleden, onze omgeving. 

Dit zorgt in vele relaties voor misverstanden, niet-gehoorde noden, foute of afwezige communicatie - met frustraties als gevolg, en ook twijfels: zit deze relatie wel goed ? Is hij of zij wel de ware voor mij ?

Of je nog met die eerste vragen worstelt, of reeds zover in een conflict verwikkeld zit dat je niet meer ziet hoe eruit te raken: het is nooit te vroeg noch te laat om aan coaching te gaan denken...

Ik neem jullie samen mee in een traject met als focus: de verbinding herstellen, zonder jullie als individuen uit het oog te verliezen. We werken aan communicatie en het kunnen en durven uiten van frustraties, twijfels, angsten en behoeftes. Om zo terug te komen tot de essentie: jullie toekomst als koppel.

Voor meer informatie over het hoe en wat van relatie- en gezinscoaching, verwijs ik je graag door naar de site www.relatieconsulenten.be
 

DRC-weblogo.png

The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken place

George Bernard Shaw

life coaching

Coaching kan in elke periode van ons leven van belang blijken. Tenslotte wéten we soms wel waar we heen willen, maar krijgen we dat niet scherp gesteld. Of zien we het pad ernaartoe niet helder. Of laten we ons overtuigen dat het te moeilijk, te drastisch, te ambitieus is...
Mogelijks werd je reeds geholpen door een therapeut of psycholoog en wens je nu met die (zelf)kennis concreet aan de slag te gaan, met de blik vooruit en verandering in zicht. 
Misschien worstel je met vragen rond identiteit, relaties, jouw eigen plek, en weet je niet waar je die met een gerust hart kan en mag stellen, waar je gehoord kan worden zonder oordeel. Via aanvaarding van wat er is, kennis over wie je bent en erkenning voor wat is geweest, kun je groeien naar wat er kan zijn.

Hier kan coaching helpen om scherp te stellen wat je precies wil bereiken en wat jouw momenteel tegenhoudt. Een stappenplan maakt de weg erheen zichtbaar en onderweg word je aangemoedigd door te zetten, ongeacht de vele stemmen (waaronder je eigen stem) die je zeggen dat het niet kan.

 
 
 

parallel ouderschap

Ouderschap na echtscheiding : hoe geef je dat vorm wanneer conflict en strijd alle energie opeisen ? Je hebt een conflictueuze relatie met de ex-partner, die echter ook ouder is van jullie kinderen. De omgeving strooit met goedbedoeld advies, dat jou als ouder vaak twee kanten laat opslingeren: "laat je niet doen hoor!", maar tegelijk " je moet er als ouders wel samen uit geraken toch ?" en dat allemaal "in het belang van de kinderen!" Op den duur ga je als alleenstaande ouder twijfelen aan de eigen ingevingen en blijf je dus niet trouw aan jezelf.

Maar wat als het veiliger voelt om net niet met twee naar dat oudercontact te gaan, wat als het gewoon elke keer jullie elkaar moeten zien leidt tot ruzie en scheldpartijen ?

Vaak overschaduwt de ex-partnerstrijd de goede bedoelingen van de ouders én hun omgeving : in plaats van stil te kunnen staan bij wat deze ouder nodig heeft, wordt er een balans opgemaakt van de afgebroken relatie. Er moet onrecht worden rechtgezet en invloed blijven uitgeoefend. Dit is vaak net uit angst de "minder goede ouder" te zijn, uit angst de kinderen "te verliezen" aan de ex-partner, uit angst "zwak" te worden bestempeld door de omgeving.

Deze ouders hebben baat bij parallel ouderschap, een visie die ouders net in hun kracht zet, zonder de vergelijking aan te gaan met de ex-partner : hoe zie jij jouw ouderschap, hoe kun jij dat ouderschap uitvoeren. Op die manier wordt de band tussen ouder en kind(eren) versterkt of opnieuw aangehaald.

 

Als coach in parallel ouderschap, bied ik begeleiding in het plaatsen van het conflict, het versterken van de ouderidentiteit en het uitwerken van een stappenplan om (samen met jouw netwerk) terug rust te vinden in het ouderschap. Meer weten, contacteer me maar, of kijk hier voor een vrijblijvende kennismaking.

The most dangerous of all behaviors may consist of doing things 'because we're supposed to'

Marshall B. Rosenberg

4D3D07F9-4675-4829-82D8-FAA34EF3A26A_1_201_a.heic

wie

Mijn naam is Amy Lahousse.

Mama, plusmama, partner, ex-partner, zus, dochter, vriendin, leerkracht in het secundair, coach én bemiddelaar...

Ik probeer steeds vanuit mijn eigen ervaringen in al deze rollen mijn cliënten en coachees te begeleiden naar het doel dat zij voor ogen hebben. 

Een persoonlijke aanpak dus, maar met de nodige ondersteuning vanuit mijn opleidingen, netwerken en het non-stop bijscholen in diverse disciplines.

Mijn praktijk is gericht op mensen die net zoals ikzelf actief hun dromen najagen, en geloven dat je nooit te oud bent om iets bij te leren - over het leven én over jezelf.

De praktijkruimte is gesitueerd in een gerenoveerde zeecontainer - een illustratie van hoe out-of-the-box denken een ware transformatie kan teweegbrengen. Anders naar de dingen kijken, durven dromen en hard werken waren hierin de boodschap, maar evenzeer samenwerken, luisteren naar een ander en openstaan voor meer dan mijn eigen ideeën... Ohja en fouten maken, maar er achteraf mee kunnen lachen... 

Met die visie altijd in gedachten, ontvang ik graag mijn cliënten in mijn persoonlijke omgeving...

FEDE8815-E589-4AE1-99BF-933A51C63E77_1_201_a.heic
 
 
Marble Surface

contactgegevens

Heeft u nog vragen, wenst u nog verduidelijking of graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek ?

Maak gerust een afspraak via de link hieronder, of neem contact op via het formulier hiernaast.

brugsesteenweg 7 - 8740 pittem

Bedankt voor de inzending!