top of page
70AB7B5A-88A6-461F-965B-9BA6E051D3D0_1_201_a.heic
313E610C-8DA7-4516-8734-C8B735437C41_1_201_a.heic

a kwadraat : bemiddeling en begeleiding

We komen als persoon gedurende onze levensloop onvermijdelijk in aanraking met situaties waarin we strijd en conflict ervaren met anderen én met onszelf.

Dit conflict kan ontstaan door pijn en rouw wanneer iets ophoudt te bestaan (een relatie, een carrière)  of door twijfel en onzekerheid wanneer we net in iets nieuws terechtkomen  (een nieuw samengesteld gezin bijvoorbeeld, of een nieuwe job,...) We ervaren in deze situaties vooral stress, weerstand, twijfel en al te vaak het gevoel van vast te zitten: hoe moet het nu verder ?

Een kant-en-klare oplossing voor een conflict is er zelden, en het vraagt moed én inzet om uit een impasse te geraken. Vaak kan het escaleren van het conflict worden herleid naar eerdere patronen, maar zitten we te vast in het hier en nu om dat te zien, laat staan er iets aan te doen.

Een derde partij kan hier verheldering bieden en dankzij een objectieve, klare kijk op de situatie de partijen weg van het conflict, terug naar verbinding en overeenkomst helpen sturen.

Het doel is steeds om de personen binnen het conflict inzichten te bieden, gehoor en erkenning te geven maar vooral aan te zetten tot concrete stappen - want de sleutel tot verandering heb je vooral zelf in de hand.

Als erkend bemiddelaar en getraind coach kan ik verschillende diensten aanbieden, gebaseerd op jouw noden, jullie situatie en vraagstelling. Hieronder kun je per dienst meer informatie vinden.

bemiddeling

Bij bemiddeling gaat het om twee partijen die in een ogenschijnlijk onverzoenlijk conflict verzeild raakten en door de hoog oplopende emoties niet langer samen tot een uitkomst kunnen komen.

Op dat moment kan ik als erkend familiaal bemiddelaar optreden als een derde partij, die buiten het conflict staat en verbindend gaat werken, zodat jullie samen terug tot communiceren kunnen komen, en zo tot een overeenkomst.

In tegenstelling tot het treffen van een regeling binnen de gerechtelijke context, wordt de overeenkomst die uit bemiddeling voort komt opgesteld door de partijen zelf, en dus niet opgelegd door een rechter...

Hierdoor heeft het naleven ervan een betere slaagkans: jullie als partijen kwamen samen tot de besluiten opgenomen in de bemiddelingsovereenkomst.

In the middle of difficulty lies opportunity...

Einstein

echtscheiding onderlinge toestemming

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan, maar zie je het bos door de bomen van de rechtsgang niet meer ?

Als bemiddelaar in familiale zaken begeleid ik jullie doorheen het proces van de EOT, gaande van de vereffening en verdeling tot de omgangsregeling voor de kinderen.

Op deze manier komen jullie als partijen zelf tot een overeenkomst op alle punten, en kan de echtscheiding buiten de deuren van de rechtszaal blijven.

ouderschapsovereenkomst

Is er reeds een echtscheiding uitgesproken, en is de vereffening en verdeling reeds geschied, maar kunnen jullie bijstand en advies gebruiken omtrent de ouderschapsovereenkomst?

Werd er jaren terug reeds een dergelijke overeenkomst opgesteld, maar wensen jullie die te herzien?

 

Ook hierin kan ik als familiaal bemiddelaar optreden, en jullie begeleiden tot een (aanpassing van het) akkoord aangaande alimentatie, verblijfsregeling, kostenverdeling...

proefscheiding

Heerst er nog twijfel over een definitieve beslissing tot uiteengaan ? Wensen jullie als partners even een time-out, maar met de nodige praktische regelingen ?

In dit geval kan het opstellen van een proefscheiding een optie bieden...

Deze overeenkomst omvat o.a. de domicilie, gezinsfinanciën en verblijfsregeling voor de kinderen tijdens de tijdelijke scheiding van tafel en bed. Op die manier kunnen discussies en praktische zorgen worden vermeden en kan de proefscheiding de rust geven die nodig is binnen de relatie.

Hebben jullie nog vragen over bemiddeling of zoekt u nog wat meer informatie, klik gerust even door naar één van deze sites.

logo2.png
logo-nl%402x_edited.png
logo.png
UwBemiddelaars-logo_edited.png
Home: bemiddeling
Home: Coaching

begeleiding

Soms komen we op een punt in ons leven, waar we instinctief aanvoelen dat er iets "moet veranderen", maar op eigen houtje niet toe lijken te komen aan het wat, hoe en wanneer daarvan.

Ik gebruik bewust het woord "instinctief", want het is zo dat we eigenlijk vaak zeer goed aanvoelen dat er iets schort, alleen laten we ons snel overtuigen van het tegendeel, en negeren we dat buikgevoel - met alle gevolgen van dien:

 

...mijn partner begrijpt mij niet

...ik heb geen controle meer over mijn puber

...mijn nieuw samengesteld gezin valt uit elkaar 

...ik ben precies de boze stiefmoeder geworden!

...ik voel me alleen in deze relatie

...heb ik nu een burn-out, of niet?

Als coach help ik je een klare bril op te zetten, zodat jij helder kunt zien wat het is dat je wil veranderen, wat je precies wil bereiken én waarom - en samen bekijken we hoe dat te realiseren. Het kan hier afhankelijk van de situatie gaan om een individueel of een gezamenlijk traject, maar weet dat ondanks het feit dat verandering dan wel bij onszelf begint, het daar niet eindigt.  

Ik bied een veilige omgeving, waar gedachten en gevoelens vrij mogen worden geuit, en nieuwe inzichten kunnen worden verworven. Die veiligheid en kennisverwerving zorgen ervoor dat de nood aan verandering omgezet kan worden in een nieuwe realiteit.

Meer over welke types begeleiding a kwadraat aanbiedt, vind je hieronder. 

A coach is someone who tells you what you don't want to hear

who has you see what you don't want to see

so you can be who you have always known you could be

Tom Landry

communicatie

Communiceren met elkaar - we doen het dagelijks, toch ?
Of toch niet?
Al te vaak wordt communicatie gereduceerd tot éénzij
dig praten, zonder te luisteren naar de gesprekspartner, maar evenzeer zonder stil te staan bij hoe jij jouw boodschap de wereld instuurt.

Ik geloof dan ook sterk in de transformatieve kracht van verbindende communicatie. Die verbinding
 begint trouwens al bij jezelf: weten wat jouw communicatieve stijl is, stilstaan bij wat je wil meegeven aan de ander en openstaan voor feedback.

Verbindend, of geweldloos, communiceren zorgt ervoor dat we anderen duidelijk maken wat onze noden zijn, en daarom hebben we dus ook de communicatie met onszelf aan te gaan. Op die manier ontdekken we eerst onze eigen behoeftes, angsten, trauma's en dromen - vooraleer we die kenbaar maken aan anderen.

Stilstaan bij jezelf, en dan pas de communicatie aanvatten zijn aspecten van een coaching traject die een effect hebben op elke vorm van interactie. Het stelt je in staat te luisteren, constructieve feedback te formuleren én te aanhoren, en te communiceren zonder oordeel of kwetsuur.

 
relationele patronen en ouderschap

Relaties tussen mensen zijn complex. En dat is een understatement, want elke relatie is tevens uniek.

Binnenin die unieke complexiteit van onze relaties leven bovendien ook de invloeden en veronderstellingen die ons worden doorgegeven via onze opvoeding, ons verleden, onze omgeving. 

Dit zorgt in vele relaties voor misverstanden, niet-gehoorde noden, foute of afwezige communicatie - met frustraties als gevolg, en ook twijfels:
 

Ben ik wel een goeie ouder?
Wat is mijn rol eigenlijk als plusouder?
Is mijn partner wel de juiste persoon voor mij?
Zit ik in deze job wel op mijn plek?


In élke relatie die we aangaan spelen patronen een rol, en inzichten verwerven over die patronen is de eerste stap naar het doorbreken ervan.
BInnen de context van coaching gaan we dan ook op zoek naar jouw onbewuste patronen en naar jouw relationele conflictstijl. Alleen of samen kom je vervolgens tot een benoemen én realiseren van de verandering die je wenst, in die betreffende relatie. 

Of je nog met die eerste vragen worstelt, of reeds zover in een conflict verwikkeld zit dat je niet meer ziet hoe eruit te raken: het is nooit te vroeg noch te laat om aan coaching te gaan denken...

Verandering begint bij jezelf, en bij jouw persoonlijke patroon.

The single biggest problem with communication is the illusion that it has taken place

George Bernard Shaw

lifelong coaching

Coaching kan in elke periode van ons leven van belang blijken. Tenslotte wéten we soms wel waar we heen willen, maar krijgen we dat niet scherp gesteld. Of zien we het pad ernaartoe niet helder. Of laten we ons overtuigen dat het te moeilijk, te drastisch, te ambitieus is...
Mogelijks werd je reeds geholpen door een therapeut of psycholoog en wens je nu met die (zelf)kennis concreet aan de slag te gaan, met de blik vooruit en verandering in zicht. 

Misschien worstel je met vragen rond identiteit, relaties, jouw eigen plek, en weet je niet waar je die met een gerust hart kan en mag stellen, waar je gehoord kan worden zonder oordeel. Via aanvaarding van wat er is, kennis over wie je bent en erkenning voor wat is geweest, kun je groeien naar wat er kan zijn.

Hier kan coaching helpen om scherp te stellen wat je precies wil bereiken en wat jouw momenteel tegenhoudt. Een stappenplan maakt de weg erheen zichtbaar en onderweg word je aangemoedigd door te zetten, ongeacht de vele stemmen (waaronder je eigen stem) die je zeggen dat het niet kan.

relatiecoaching
lif coaching
parallel ouderschap

what's in name?

Coaching betekent vooral: begeleiding & ondersteuning - en je kan het vele namen geven, het blijft een persoonlijke beleving, niet onder één (of veel) noemers te vangen en zowel de invulling ervan, als de uitkomst zijn afhankelijk van de individuele hulpvraag.

Ik bied deze ondersteuning aan iedereen die er de nood aan ervaart: partners en ex-partners; ouders, plusouders, en grootouders; collega's en leidinggevenden;... 

Tijdens ons leven komen we dan ook terecht in vele relaties, en onze rol in elk daarvan is bepaald door onze eigen patronen én die van de mensen waarmee wij in interactie gaan.
Die patronen benoemen, verkennen en bijsturen waar nodig is waar coaching rond draait: de uitdaging niet uit de weg gaan, inzien dat verandering geen afwijzing van het oude betekent en openstaan voor het feit dat we steeds blijven groeien en evolueren.

The most dangerous of all behaviors may consist of doing things 'because we're supposed to'

Marshall B. Rosenberg

4D3D07F9-4675-4829-82D8-FAA34EF3A26A_1_201_a.heic

wie

Mijn naam is Amy Lahousse.

Mama, plusmama, partner, ex-partner, zus, dochter, vriendin, leerkracht in het secundair, coach én bemiddelaar...

Ik probeer steeds vanuit mijn eigen ervaringen in al deze rollen mijn cliënten en coachees te begeleiden naar het doel dat zij voor ogen hebben. 

Een persoonlijke aanpak dus, maar met de nodige ondersteuning vanuit mijn opleidingen, netwerken en het non-stop bijscholen in diverse disciplines.

Mijn praktijk is gericht op mensen die net zoals ikzelf actief hun dromen najagen, en geloven dat je nooit te oud bent om iets bij te leren - over het leven én over jezelf.

De praktijkruimte is gesitueerd in een gerenoveerde zeecontainer - een illustratie van hoe out-of-the-box denken een ware transformatie kan teweegbrengen. Anders naar de dingen kijken, durven dromen en hard werken waren hierin de boodschap, maar evenzeer samenwerken, luisteren naar een ander en openstaan voor meer dan mijn eigen ideeën... Ohja en fouten maken, maar er achteraf mee kunnen lachen... 

Met die visie altijd in gedachten, ontvang ik graag mijn cliënten in mijn persoonlijke omgeving...

FEDE8815-E589-4AE1-99BF-933A51C63E77_1_201_a.heic
wie
Home: Contact

contactgegevens

Heeft u nog vragen, wenst u nog verduidelijking of graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek ?

Maak gerust een afspraak via de link hieronder, of neem contact op via email.

brugsesteenweg 7 - 8740 pittem

bottom of page